ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಯ ವಿವರ

ಮಂಗಳಾರತಿ 5-00
ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ 15-00
ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾರ್ಚನೆ 20-00
ಹೂವಿನಪೂಜೆ 150-00
ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ 50-00
ಹರಿವಾಣ ನೈವೇದ್ಯ ಪಂಚಾಮೃತ 60-00
ಏಕ ವಿಶಂತಿ ಗಣಪತಿ ಉಪನಿಷತ್ ಅಭಿಷೇಕ 400-00
ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ 250-00
ಸಹಸ್ರನಾಮ ದೊರ್ವಾಚನೆ 400-00
ಸತ್ಯಗಣಪತಿ ವೃತ 120-00
ಮಹಾಪೂಜೆ 450-00
ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ 600-00
ವಾಹನ ಪೂಜೆ 30-00
ಗಣಹೋಮ (1 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ) 40-00
ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ 200-00
ತುಲಾಭಾರ ಕಾಣಿಕೆ 100-00
ಅಕ್ಷರಭ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಕೆ 50-00
125 ಕಾಯಿ ಮೂಡುಗಣಪತಿ ಕಾಣಿಕೆ 100-00
1000 ಕಾಯಿ ಮೂಡುಗಣಪತಿ ಕಾಣಿಕೆ 500-00
48 ಕಾಯಿ ಮೂಡುಗಣಪತಿ ಕಾಣಿಕೆ 400-00
108 ಕಾಯಿ ಮೂಡುಗಣಪತಿ ಕಾಣಿಕೆ 600-00
ಸಹಸ್ರ ನಾರಿಕೇಳ ಗಣಯಗ ಕಾಣಿಕೆ 6000-00
ಮುಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಡುಬಿನ ಕಾಣಿಕೆ 100-00
ಸಣ್ಣ ರಂಗಪೂಜೆ (ಕಡಲೆ,ಬೆಲ್ಲ) 700-00
ದೊಡ್ಡ ರಂಗಪೂಜೆ 850-00
ಪುಷ್ಪಕ ರಥೋತ್ಸವ 2500-00
ರಜತ ರಥೋತ್ಸವ 4000-00
ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷಗಣಪತಿ ಉ.ಹೋ ಕಾಣಿಕೆ 600-00
ಸಂಕಷ್ಟಚತುರ್ಥಿ ವೃತ ಉ.ಕಾಣಿಕೆ 600-00
ಸತ್ಯನಾರಯಣ ವೃತ ಉ.ಕಾಣಿಕೆ 600-00
ಮಧ್ಯಮ ರಂಗಪೂಜೆ
ಸಣ್ಣ ರಂಗಪೂಜೆ ಸಕ್ಕರೆ
1 ದಿನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೇವೆ 30000-00
Mangalarathi 5-00
Panchakajjaya 15-00
Astothara Shatanamarchane 20-00
Hoovina poojee 150-00
Ksheerabhisheka 50-00
Harivana Naivedya Panchamritha 60-00
1 Vishanthi Ganapathi Upanishath Abhisheka 400-00
Alankara Pooje 250-00
Sahasranama Durvarchane 400-00
Sathya Ganapathi Vrutha 120-00
Mahapooje 450-00
Trikala Pooja 600-00
Vahana Pooja 30-00
Ganahoma 1 Coconut 40-00
Shri Sathyanarayana Pooje 200-00
Tulabhara Kanike 100-00
Aksharabhyasa Kanike 50-00
Hoovina Pooje (Excluding Coast of Flower) 130-00
125 Muduganapathi Kanike 100-00
1000 Muduganapathi Kanike 500-00
48 Muduganapathi Kanike 400-00
108 Muduganapathi Kanike 600-00
Sahasra Narikela Ganayaga Kanike 6000-00
Mudiakki Kadubina Kanike 100-00
Sanna Ranga Pooje (Kadale, Bella) 700-00
Dodda Ranga Pooje) 850-00
Pushpaka Rathosthava 2500-00
Rajatha Rathostava 4000-00
Atharvashirsha Ganapathi Kanike 600-00
Sankasta Chaturthi Vrutha Kanike 600-00
Sathyanarayana Vrutha Kanike 600-00
Madyanama Ranagapooje
Sanna Ranagapooje Sakkare
1 Day Savrajanika Anna Santharpane Seve 30000