ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ

Your message has been sent. Thank you!

* Please fill all required form field, thanks!

ಸೇವಾಕರ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ

  • ಶ್ರೀ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಸೇವೆ, ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನದಾನ ನಿಧಿಗೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವವರು ONLINE, MONEYORDER, CHECK ಅಥವಾ DD ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
  • ರೂ. 100.00 ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಹಣ ಕಳುಹಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.
  • ಸೇವಾದಾರು ಗೋತ್ರ , ನಕ್ಷತ್ತ ,ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ದೇವಳದ ಈ ನಂಬರ್ 7406093533 ಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಹಣವನ್ನು QR CODE ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
  • ಹಣ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ UTR ನಂಬರ್ ಅಥವಾ SCREENSHOT ನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
  • ಯಾವುದೇ Mobile no. ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

KARNATAKA BANK

Account No: 4152500100097901
IFSC Code: KARB0000415
Branch: Kumbashi

CANARA BANK

Account No: 0654101000001
IFSC Code: CNRB0000654
Branch: Bijadi

Bank Of Baroda

Account No: 81740100004978
IFSC Code: BARB0VJKMBH
Branch: Kumbashi
*After making payment, please send the transaction details to us

QR Code